Aangepast Schrijversfestival in 2021

Helaas heeft corona roet in het  eten gegooid met betrekking tot het programma van het Schrijversfestival 2021. De digitale Taal- en Kennisquiz heeft wel plaatsgevonden, en was met meer dan 400 online-deelnemers een groot succes. De overige voorstellingen kionden helaas geen doorgang vinden. 

Zo is ook de Boekenweek, die traditioneel in maart gehouden wordt, en waar het Schrijversfestival altijd op meelift, verschoven naar de zomer van 2021. Een exacte periode hiervoor is nog niet voor vastgesteld. Zodra deze bekend gemaakt wordt, dan zal het Schrijversfestival deze periode ook gaan gebruiken om een aantal voorstellingen te  organiseren of in te halen. Wanneer er nieuws is, dan wordt dit vermeld op deze site.

Verplaatsingen: 

Geert Mak komt in het najaar van 2021 zijn voorstelling inhalen

We horen graag van u: 

    Stiching Schrijversfestival
    Steenwijk e.o.

    info@schrijversfestival.nl

    Onze sponsoren: